You are here: Om oss / Vår världskarta

Inteno i verden

Danmark Fra vårt kontor utenfor København betjener vi våre danske kunder med salg og logistikk.
Norge Salg, teknisk support og logistikk er de tjenstene vi tilbyr i Norge. Vi har også et bredt produktutvalg innen aksess og sikkerhet.
Sverige Intenos hovedkontor ligger i Stockholm. Her finnes også vårt lokale salgskontor med support for våre kunder, samt forskning og utvikling.
Finland, Vasa Vårt nordligste kontor betjener våre kunder med salg, teknisk support og logistikk når det gjelder CPE, aksess og sikkerhet.
Finland, Helsingfors Vårt kontor i den finske hovedstaden hjelper våre kunder med salg og teknisk support.
Europa Vi har et antall forhandlere rundt om i Europa. Om du vil se hvilke, gå til vår forhandleroversikt (annet webbsted).
Kina Vi har utlokalisert vår produksjon og logistikk til den ledende produksjonsregionen i verden.
Taiwan Et viktig sentrum for utvikling. Her har vi OEM, partners, forskning og utvikling.